30

සිලින්ඩරාකාර ජල බදුනක් පතුලේ W බරැති සිලින්ඩරාකාර ලෝහ සිලින්ඩරයක් තබා ඇත. ජල පෘෂ්ඨය මත අයිස් කැබැල්ලක් පාවෙන අතර t = 0 සිට t = t0 කාලයක් ගතවෙත්ම අයිස් දිය වී අවසන් වේ. එවිටම පහත කරාමයෙන් ජලය නියත සීඝ්‍රතාවයකින් ඉවත් කරනු ලැබේ. කාලය t සමඟ ලෝහ සිලින්ඩරය මත පතුලෙන් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව R විචලනය දැක්වෙන නිවැරදි ප්‍රස්තාරය තෝරන්න.

 1.  
 2.  
 3.  

(ans:2)

 

 

29

වර්තන අංකය n වූ සම ද්වීපාද ප්‍රිස්මයක් මතට රූපයේ පරිදි ආලෝක කිරණ දෙකක් ලම්භකව පතිත වේ. එම කිරණ දෙකෙහි නිර්ගත කිරණ දෙක අතර කෝණය වනුයේ,

 1.   2 sin‾¹ ( n sin A)
 2.   2 [sin (A) -A ]
 3.   sin‾¹ [2 sin (A) – A]
 4.   2[sin‾¹(n sin A) – A]
 5.   2 sin‾¹ [ ( n – A ) / A]

(ans:4)

28

මෙහි දැක්වෙන පරිදි වර්තනාංකය n2 වන වීදුරු කුට්ටියක් වර්තනාංකය n1 වන මාධ්‍යයක් තුල තබා ඇත. ( n2 > n1 වේ.) මෙහි පෙන්වා ඇති ආලෝක කිරණය Q හීදී පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක්වීම පිනිස θ ට ගත හැකි උපරිම අගය වන්නේ,

 1.    
 2.  
 3.    
 4.  
 5.  

(ans:5)

 

27

සිරස්ව පවත්වාගෙන ඇති U නලයකට පළමුව ඝනත්වය 13.6 gcm‾³ ක් වන රසදිය ඇතුලු කරනු ලැබේ. ඉන්පසු එක් බාහුවකින් ඝනත්වය 1 gcm‾³ ක් වන ජලය 20cm ක් දිග කඳක් එකතු කරනු ලැබේ. දැන් අනෙක් බාහුවෙන් ඝනත්වය 0.8gcm‾³  ක් වන තෙල් කඳක් එකතු කරන්නේ ජල සහ තෙල් කඳන්වන මතුපිට පෘෂ්ඨ එකම තිරස් මට්ටමේ වන පරිදිය. තෙල් කඳේ දිග වන්නේ, 

 1. 19.2 cm
 2. 19.7 cm
 3. 20.5 cm
 4. 20.8 cm
 5. 21.1 cm

(ans:2)

26

රූපයේ දැක්වෙන්නේ සර්පිලාකාර කම්බියකි.කම්බියේ ඉහළින් පබළුවක් ඇතුළු කර අතහැරිය විට, එය කම්බිය දිගේ ගමන් කරන විට එහි ත්වරණය (a) කාලය (t) සමඟ විචලනය හොදින්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන්ද?

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    

(ans:4)

25

භාජනයකට මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව 2 ක් දමා ඇති අතර වස්තුවක් ද්‍රව 2 අතර අතුරු මුහුණත ඔස්සේ තිබෙන සේ ගිලී පාවේ. භාජනය ඒකාකාර ත්වරණයෙන් පහළ යයි.

 1. වස්තුව පහළ ද්‍රවය දෙසට ගමන් කරයි.
 2. වස්තුව ඉහළ ද්‍රවය දෙසට ගමන් කරයි.
 3. වස්තුව ආරම්භක පිහිටීමේ පවතී.
 4. වස්තුව ඉහළ ද්‍රවයේ ඉහළ ද්‍රව පෘෂ්ඨය අසලට පැමිණේ.
 5. වස්තුව පහළ භාජනයේ අඩියේ වදී.

(ans:3)

24

රූපයේ පරිදි විශාල සිලින්ඩරාකාර පිස්ටනයක් තුළ ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් පිරවූ කුඩා භාජනයක් සවිකර ඇත. විශාල සිලින්ඩරයේ වර්ගඵලය, භාජනයේ වර්ගඵලය මෙන් දෙගුණයකි. පිස්ටනය පොළොවට සම්බන්ධ කර ඇති දුන්නේ දුනු නියතය 20Nm‾¹ වේ. කුඩා භාජනයේ ඇති ද්‍රවයේ මධ්‍ය ලක්‍ෂයේ නිරපේක්‍ෂ පීඩනය කොපමණද? (වා.ගෝ.පී. π වේ.) (සිලින්ඩරය හා භාජනයේ බර නොසලකා හරින්න)

 1.  hρg
 2.  hρg/2
 3.  hρg/2 + π
 4.  hρg + π
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

(ans:4)

23

රූපයේ පරිදි ජල තටාකයක මධ්‍යයේ රතු ආලෝක ප්‍රභවයක් දල්වා ඇති විට අරය r වූ ආලෝක ලපයක් පෘෂ්ඨය මත දිස්වේ.

 • A) නිල් පැහැති ආලෝක ප්‍රභවයක් භාවිතා කලේ නම් ආලෝක ලපයේ අරය වැඩිවේ.
 • B) තටාකයට තවත් ජලය පිරවූ විට දිස්වන ආලෝක ලපයේ අරය වැඩිවේ.
 • C) නිල් හා රතු ආලෝක ප්‍රභව 2 ක් එකම ස්ථානයෙන් එකවර දැල්වූයේ නම් ඉහළින් පෙනෙන්නේ රතු වළල්ලකින් වට වූ දම් පැහැති ආලෝක තැටියකි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

 1.   A පමණි.
 2.   B පමණි.
 3.   C පමණි.
 4.   B,C පමණි.
 5.   A,B පමණි.

(ans:4)

 

22

h1 ගැඹුරු ඝණත්වය σ වූ ද්‍රවයක පතුලේ සිට ඝනත්වය ρ වූ ගෝලයක් මුදා හරී. σ > ρ වේ. එය ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ ඉහළට පැමිණ පෘෂ්ඨයේ සිට h2 උසක් ගමන් කරන අතර වාත ප්‍රතිරෝධය සහ ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවී බල නොසලකන්න. h2 / h1 අනුපාතය වන්නේ,

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

(ans:4)

21

ඉහළින් ද වීදුරුවලින් ආවරණය වී ඇති ටැංකියක 5m පහළින් මත්ස්‍යයෙකු සිටියි. ඒ දකින මිනිසෙකු මත්ස්‍යයා සිටින ස්ථානය නිශ්චය කරගැනීම සඳහා LED ආලෝක කඳම්භයක් භාවිතා කරයි. ටැංකියට යොදා ඇති වීදුරුවේ ඝනකම 0.25m වේ. ජලයේ වර්තනාංකය 4/3 වීදුරුවල වර්තනාංකය 3/2 ද නම්, ඔහු ආලෝක කදම්බය එල්ල කළ යුක්තේ,

 1. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.25 m පහළිනි.
 2. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.92 m පහළිනි.
 3. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට කෙළින් ය.
 4. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.92 m ඉහළිනි.
 5. මත්ස්‍යයාගේ දෘෂ්‍ය පිහිටුමට 3.25 m ඉහළිනි.

(ans:3)