15

රූප සටහනේ ආකාරයට AB අක්ෂය වටා සමමිතික බාහු 03 කින් සමන්විත නලයක් 3h උසකට ද්‍රවයක් පුරවා ඇත. බාහුවල උස 4h නම් ද්‍රවය පිටතට විසිනොවන සේ AB අක්ෂය වටා පද්ධතිය භ්‍රමණය කළ හැකි උපරිම කෝණික ප්‍රවේගය වන්නේ,

 1.      
 2.    
 3.    
 4.      

(ans:3)

14

රූපයේ දක්වා ඇති ඝර්ෂනයෙන් තොර මාර්ගයක ස්කන්ධය M වූ රථයක් U ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරමින් පවතී. t = 0 දී වැස්සක් සිරස්ව පහළට U‾¹ ප්‍රවේගයෙන් තත්පරයට m ස්කන්ධයක් වැටීමට පටන් ගනී. තත්පර t කාලයකට පසු රථයේ ප්‍රවේගය කොපමණද?

 1.      
 2.    
 3.      
 4.        
 5.      

(ans:1)

13

A හා B අතරත් B හා තලය අතරත් ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.3 ක් වේ. A හෝ B චලිත නොවීමට C ට තිබිය හැකි උපරිම අගය වන්නේ,

 1.   21 kg
 2.   19 kg
 3.   18.5 kg
 4.   16.2 kg
 5.   32.4 kg

(ans:4)

12

රළු තිරස් තලයක තබා ඇති ලී කුට්ටියක් රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු සැහැල්ලු දුන්නකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ආරම්භයේදී දුන්න නොඇදී පවතී. තිරස්ව ගමන් කරන ලී උණ්ඩය ලී කුට්ටියේ වැදී එය තුල කා වැදීමෙන් පසු ලී කුට්ටියට සාපේක්‍ෂව නිශ්චලතාවයට පත් වේ. පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) ලී කුට්ටිය තබා ඇත්තේ රළු තලයක බැවින් ගැටුම සඳහා රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය යෙදිය නොහැක.
 • B) මෙම ගැටුම සඳහා යාන්ත්‍රික ශක්තිය සංස්ථිතික නොවේ.
 • C) දුන්නේ ගබඩාවන උපරිම ප්‍රත්‍යාස්ථ විභව ශක්තියද උණ්ඩයේ චාලක ශක්තියට සමානවේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

 1.   A පමණි.
 2.   B පමණි.
 3.   C පමණි.
 4.   A,B පමණි.
 5.   සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

(ans:2)

11

රූපයේ දක්වා ඇත්තේ හරස්කඩ ඒකාකාර වූ සිලින්ඩරයක් ඝණත්වය ρ හා 2ρ වූ ද්‍රව දෙකක් තුළ ගිළී ඉපිලෙන ආකාරයයි. සමතුලිත පිහිටුම රූපයේ දැක්වේ. සිලින්ඩරය මත m ස්කන්ධයක් තැබූ විට එය 0.1 l ගිලුණි. සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධය වන්නේ,

 1.   15 mg
 2.   30 mg
 3.   20 mg
 4.   25 mg
 5.   10 mg

(ans:1)

10

රූපයේ දක්වා ඇති U නලයට ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් පුරවා ඇත. එහි එක් බාහුවක ඉහළින් ඝනත්වය d වූ වාතය v වේගයෙන් පිඹියි. දැන් ඉහලින් පවතින්නේ කුමන බාහුවේ පවතින ද්‍රවයද? බාහු දෙකේ ද්‍රව කඳන් අතර උස වෙනස h නම්, වාතය පිඹින වේගය V කොපමණද?

 1.      
 2.        
 3.        
 4.      

(ans:4)

 

09

පෙන්වා ඇති මාර්ග දෙකෙහිම වක්‍ර කොටසේ වක්‍රතා අරයන් සමාන වේ. සර්වසම P හා Q අංශු දෙකක් ඉහත සුමට මාර්ග දෙකේ එකම V ආරම්භක ප්‍රවේගයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද විට,

 1.   P අංශුව අඩුම කාලයකින් B වෙත ළගාවේ.
 2.   Q අංශුව අඩුම කාලයකින් B වෙත ළගාවේ.
 3.   P හා Q අංශු දෙකම එකම කාලයක් ගෙවා B වෙත ළගාවේ.
 4.   AB අතර වක්‍රාකාර කොටස පිහිටන ස්ථානය අනුව P හෝ Q අංශුව B වෙත
  ළගාවීමට ගතවන කාලය නීර්ණය වේ.
 5.   P අංශුව Q අංශුවට වඩා ඉහළ වේගයකින් B ලක්ෂය පසු කරයි.

(ans:2)

08

             

නිශ්චලතාවයේ ඇති එක සමාන ස්කන්ධ හා බාහිර අරය ඇති වළල්ලක්, තැටියක් සහ ගෝලයක් එහි කේන්ද්‍රය හරහා ඇති අචල අක්‍ෂයක් වටා භ්‍රමණය කිරීම සඳහා ඒවා වටා ඔතා ඇති තන්තුවක කෙළවරට රූපයේ පරිදි F ට සමාන බලයක් t කාලයක් තුල එම දිශාවටම යොදයි.

 • A)  වස්තු තුනේම කෝණික ගම්‍යතාවයන් එක සමාන වේ.
 • B)  ගෝලයේ කෝණික ප්‍රවේගය උපරිම වේ.
 • C)  වස්තු තුනේම කෝණික චාලක ශක්තිය එක සමාන වේ.
 1.   A පමණි.
 2.   A,B පමණි.
 3.   B,C පමණි.
 4.   සියල්ලම සත්‍ය වේ.
 5.   සියල්ලම නොවේ.

(ans:2)

07

ආනත තලයේ ආනතිය θ වූ සුමට ආනත තලයක මුදුනේ සිට වස්තූන් දෙකක් පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි මුදා හරී. ආනත තලයේ උස h ට ගත හැකි අගය ශූන්‍යයට වඩා විශාල අගයකි. පළමු වස්තුව තලය පාමුලට පැමිණෙන ප්‍රවේගය V1 හා දෙවන වස්තුව තලය පාමුලට පැමිණෙන ප්‍රවේගය V2 වේ. V1 සමඟ V2 හි විචලනය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

 1.  
 2.    
 3.  
 4.  
 5.    

(ans:5)

06

3 ms‾¹ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන බස් රථයක සිට එහි ජනේලයෙන් ඉවතට බස්රථයට සාපේක්ෂව 4 ms‾¹ තිරස් ප්‍රවේගයෙන් බස් රථයේ චලිතයට ලම්බක දිශාවට ගල් කැටයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරයි. පොළොවේ සිට ජනේලයට උස 1.8 m එය ප්‍රක්ෂේපණ ලක්ෂ්‍යයේ සිට ගමන් කරන තිරස් දුර වනුයේ,

 1.   0.9 m
 2.   1.5 m
 3.   1.8 m
 4.   2.4 m
 5.   3.0 m

(ans:5)