41

x හා y යන උෂ්ණත්වමාන දෙකක ද්‍රව කඳේ දිග (l) උෂ්ණත්වය (θ) සමඟ Aහි ප්‍රස්තාරගත කර ඇත.B ප්‍රස්තාරය මඟින් එම උෂ්ණත්වමානවල උෂ්ණත්වය කාලය සමඟ ප්‍රස්තාරගත කර ඇත. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) y උෂ්ණත්වමානයේ සංවේදීතාව , x උෂ්ණත්වමානයට වඩා වැඩිය.
  • B) නිරවද්‍යතාව වැඩිම වනුයේ x උෂ්ණත්වමානයේ ය.
  • C) x උෂ්ණත්වමානය වඩාත් වේගවත් ප්‍රතිචාර දක්වයි.
  • D) x උෂ්ණත්වමානයේ භාවිතා වන උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රවයේ ප්‍රසාරණතාව y හි භාවිතා වන ද්‍රවයේ ප්‍රසාරණතාවට වඩා වැඩිය.

මින් අසත්‍ය වන්නේ,

  1.   D  පමණි.
  2.   A,D  පමණි.
  3.   A,B,D  පමණි.
  4.   A,B   පමණි.
  5.   A,B,C,D  සියල්ලම.

( answer :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *