30 -1991

f1 හා f2 නාභීය දුර ඇති තුනී කාච දෙකක් එකිනෙකට ස්පර්ශව ඇත. මෙම කාච සංයුක්තයේ නාභීය දුර f දෙනු ලබන්නේ,

1) f =(f1 +f2) /2 මගිනි.
2) f =(f1 f2)/ (f1 +f2) මගිනි.
3) f =(f1 -f2) /2 මගිනි.
4)f =(f1 f2)/(f1 – f2) මගිනි.
5) f = f1 + f2 මගිනි.

(Ans : 2)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *