21 – 1994

Oස්කන්ධය 2kg වන වස්තුවක් 9 N වූ නියත සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් මඟින් නිසලතාවේ සිට ත්වරණය කරන ලදී. වස්තුව 4m දුරක් ගමන් කර ඇති විට එහි වේගය,

1) 72ms-1ය.

2) 36ms-1ය.

3) 9ms-1ය.

4) 6 ms-1ය.

5) 3ms-1ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *