22 – 1993

20 ºC – 30 ºC පරාසය තුල තඹ වල ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය 3.9 × 10-1 K-1 වශයෙන් ගත හැක. 20 ºC සිට 30 ºC ක්‍ දක්වා උෂ්ණත්වය වෙනස් වූවිට තඹ කම්බියක ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතය වනුයේ,

1) 0.039
2) 3.9
3) 7.8
4) 39
5) 78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *