01 – 1980

2M, M සහ M ස්කන්ධ තුන රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට සුමට තලයක් මත තබා ඇත. P තිරස් බලය A මත යොදන විට, B  සහ C අතර ප්‍රතික්‍රියාව,

1) 4P

 2) 2P                                 

 3) P

4) P/2

5) P/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *