18 – 1997

50cm දිගකින් යුත් ඔර්ගල නළයකඑක් කෙළවරක් වසා ඇත. වාතයේ ධිවනි වේගය 300ms-1 නම්, නළය නාද කළ විට, ඉන් ඇති වන පහත්ම අනුනාද සංඛ්‍යාත දෙක වන්නේ,

1) 150Hz හා  300Hz

2) 150Hz හා  450Hz

3) 300Hz හා  450Hz

4) 300Hz හා  900 Hz

5) 450Hz හා  1050Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *