16 – (1996 – 06)

A රූපය, ඒකාකාර ඇලුමිනියම් තහඩුවක කපන ලද විෂ්කම්භය d වන සිදුරක් පෙන්වයි. B රූපය ඒකාකාර වෘත්තාකාර ඇලුමිනියම් තැටියක් පෙන්වන අතර C රූපය ඒකාකාර ඇලුමිනියම් කම්බියකින් සාදන ලද සර්පිලයක් පෙන්වයි. ΔdA, ΔdB, සහ  ΔdC යනු දෙන ලද උෂ්ණත්ව වෙනසක් සඳහා A,B සහ C හි පිළිවෙලින් සිදු වන d හි වෙනස්කම් නම්,

(1) ΔdA = ΔdB < ΔdC
(2) ΔdA = ΔdB > ΔdC
(3) ΔdA < ΔdB < ΔdC
(4) ΔdA = ΔdB = ΔdC
(5) ΔdA < ΔdB > ΔdC

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *