16-1989

A කේශික නලය, විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත B නලය සමඟ රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට සම්බන්ධ කොට ඇත. B තුළට ජලය වක්කර, A සහ B නලවල පිහිටන සමතුලිත ජල මට්ටම් පිළිවෙලින් h හා H ලෙසින් OO′ මට්ටමේ සිට කියවනු ලැබේ. H සමඟ h විචලනය වන අයුරු වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ,

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *