13 – 1988

m1 සහ m2 ස්කන්ධ දෙකක් පිළිවෙලින් Fසහ  F2 බල දෙකක ක්‍රියාකාරිත්ව යටතේ නිශ්චලතාවේ සිට ගමන් අරඹා සමාන දුරක දී සමාන ගම්‍යතා ලබා ගනී.F1/ Fඅනුපාතය වනුයේ,

( Ans : 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *