11 -(2003 – 56)

A,B,C සහD යනු එක ප්‍රමාණයේ කෝප්ප හතරකි. Aසහ B ට රළු කළු පෘෂ්ඨ ඇති අතර C සහD ට සුමට ඔප දමන ලද පෘෂ්ඨ ඇත.

A සහ C  50ºC හී ඇති උණුසුම් තේ වලින් පුරවා ඇති අතර B සහ D 10ºC හී ඇති සිසිල් තේ වලින් පුරවා ඇත. කාමරයේ උෂ්ණත්වය 30ºC නම් පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් සත්‍ය වේද?

(1) A, C ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් උණුසුම් වේ.

(2)A, C ට වඩා සෙමෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් උණුසුම් වේ.

(3) A සහ C එකම සීඝ්‍රතාවයෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් උණුසුම් වේ.

(4) A, C ට වඩා සෙමෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සෙමෙන් උණුසුම් වේ.

(5) A, C ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සෙමෙන් උණුසුම් වේ.

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *