10-1988

60 W, 230 V ටංස්ටන් සූත්‍රිකා බල්බයක් 250 V දී ක්‍රියා කරවීමේදී,

  • A) එය 60W ට වඩා පරිභෝජනය කරයි.
  • B) එහි ප්‍රතිරෝධය 230 V හි දී ප්‍රතිරෝධයට වඩා අඩුය.
  • C) එහි දීප්තිය 230 V හි දී දීප්තියට වඩා වැඩිවේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   A,Bසහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.
  5.   A,B සහ C යන සියල්ල අසත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *