07-1986

PQRS යනු ABC ප්‍රිස්මය හරහා ගමන් කරන ආලෝක කිරණයකි. Q හා R යන ලක්‍ෂ්‍ය දෙකෙහිම වර්තන කෝණය r වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A)  ප්‍රිස්ම ද්‍රව්‍යයෙහි අවධි කෝණයට වඩා r කුඩා වේ.
  • B)  කිරණයේ අපගමනය 2( i1 + r) වේ.
  • C)   i1 = i2 වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   A,B,C සියල්ල සත්‍ය වේ.
  5.   A,B,C සියල්ල අසත්‍ය වේ.

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *