06-1992

+Q ආරෝපණයක් ඇති සන්නායක ගෝලයක් අනාරෝපිත A සහ B නම් සන්නායක ගෝල දෙකක් සමග රූපයේපෙනෙන අයුරු භූගත ලෝහ පෙට්ටියක් තුළ තබා ඇත. ගෝල අතරත් ගෝල හා පෙට්ටිය අතරත් විද්‍යුත් සම්බන්ධයක් නොමැති නම් ගෝල වටා විද්‍යුත් ක්‍ෂේත්‍රය නිවැරදිව පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන රූපයෙන්ද?

.

  1.    
  2.  
  3.    
  4.    
  5.  

(ans:4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *