04-1989

PQRS යනු සමතුලිත විට්ස්ටන් සේතු පරිපථයකි. රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට දැන් PXRY නම් තවත් සමතුලිත සේතු පරිපථයක් එම කෝෂයටම සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) PXRY පරිපථය ඇමුණු විට PQRS හි සමතුලිත තත්ත්වය වෙනස් විය හැක.
  • B) X හා Q අතර ගැල්වනෝමීටරයක් සම්බන්ධ කළහොත් එය සෑම විටම ශුන්‍ය උත්ක්‍රමයක් පෙන්වයි.
  • C) QS හරහා කෝෂය සම්බන්ධ කළහොත් PXRY ජලයෙහි ප්‍රතිරෝධ හරහා ධාරාවක් නොගලයි.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින්,

  1.  A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.  B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.  C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.  A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.  A,C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *