04 – 1984

X සහ Y දුම්රිය ස්ථාන දෙකක් අතර දුම්රිය චලිතය සඳහා ප්‍රවේගය (V) කාල (t) ප්‍රස්ථාරයක් රූප සටහනේ දැක්වේ. t1,t2,t3 කාල අන්තර වලදී දුම්රිය ගමන් කල දුර පිළිවෙලින් 3km, 11km සහ 2km වේ.
දුම්රියේ උපරිම වේගය kmh-1 වලින්,


(1) 27
(2) 30
(3) 35
(4) 40
(5) 42

(Ans : 3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *