03 – 1999

A හා  B අංශු දෙකක්, අරයයන් පිළිවෙළින් RA හා RB වූ ඒක කේන්ද්‍රීය වෘත්ත දෙකක ගමන් ගන්නා අතර ඒවායේ භ්‍රමණ ආවර්ත කාල සමාන වේ.

 

 

1) RA /RB
2) RA2 / RB2
3) RA3 / RB3
4) RB / RA
5) RB3 / RA3

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *