02 – 1998 (36)

npn ට්‍රාන්සිස්ටරයක් විවෘත ස්විච්ච තත්වයේ ක්‍රියාත්මකවන අවස්ථාව හා සංසන්දනය කළ විට සංවෘත ස්විච තත්ත්වයේ ක්‍රියාත්මකවන අවස්ථාවේ දී එයට ඉතා කුඩා,

(1) පාදම ධාරාවක් ඇත.
(2) සංග්‍රාහක ධාරාවක් ඇත.
(3) විමෝචක ධාරාවක් ඇත.
(4) විමෝචක-පාදම වෝල්ටීයතාවයක් ඇත.
(5) සංග්‍රාහක-විමෝචක වෝල්ටීයතාවයක් ඇත.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *