01-1981

230V, 5 A විදුලි බොයිලේරුවක් එහි උපරිම ක්ෂමතාවයෙන් පාවිච්චි කෙරේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) බොයිලේරුවේ විද්‍යුත් ක්ෂමතාවය 10.58 kW වේ.
  • B) බොයිලේරුවේ සූත්‍රිකාවේ ප්‍රතිරෝධය 46 Ω වේ.
  • C) තත්පර 10 ක් ඇතුලත උත්සර්ජනය වන විද්‍යුත් ශක්තිය 105800 J වේ.

මේ ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   C පමණි.
  4.   A,B පමණි.
  5.   A,C පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *